Navrácení k továrnímu nastavení

Aktualizováno před před 3 roky
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Navrácení k továrnímu nastavení

Poslední verze MuseScore mají volbu pro vrácení se zpět k standardním vestavěným přednastavením, k tzv. továrnímu nastavení. Někdy je to užitečné, když jsou vaše nastavení poškozena. Není to běžné, takže nejlepší je se nejprve poradit ve fórech, protože váš problém může mít řešení, aniž by bylo potřeba všechno nastavovat znovu.

Varování: Návrat k továrnímu nastavení odstraní všechny změny, které jste provedli v nastavení, paletách nebo nastavení okna.

Pokyny pro Windows

 1. Pokud máte MuseScore otevřeno, je třeba je nejprve zavřít (SouborUkončit)
 2. Stiskněte klávesu s obrázkem okna+R k otevření spouštěcího dialogu. (Klávesa s obrázkem okna je ta, která nese logo Microsoft Windows.)
 3. Klepněte na Procházet...
 4. Hledejte ve svém počítači soubor mscore.exe. Umístění souboru se může různit v závislosti na vaší instalaci, ale je pravděpodobně podobné cestě Můj počítač > místní disk > Program Files > MuseScore > bin > mscore.exe
 5. Klepněte na Otevřít pro opuštění procházecího dialogu a vraťte se do spouštěcího dialogu. Ve spouštěcím dialogu by se měl zobrazit následující text (nebo podobný): "C:\Program Files\MuseScore\bin\mscore.exe"
 6. Klepněte za uvozovky a přidejte mezeru následovanou spojovníkem a velkým písmenem F: -F
 7. Stiskněte OK

Po několika sekundách by se MuseScore mělo spustit a všechna nastavení by měla být vrácena do stavu továrního nastavení.

Informace pro pokročilé uživatele: Hlavní soubor s nastavením je umístěn v:

 • Windows Vista nebo pozdější: C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\MusE\MuseScore.ini
 • Windows XP nebo dřívější: C:\Documents and Settings\USERNAME\Application Data\MusE\MuseScore.ini

Ostatní nastavení (paleta, sezení...) jsou v:

 • Windows Vista nebo pozdější: C:\Users\<USERNAME>\AppData\Local\MusE\MuseScore\
 • Windows XP nebo dřívější: C:\Documents and Settings\USERNAME\Local Settings\Application Data\MusE\

Pokyny pro Mac OS X

 1. Pokud máte MuseScore otevřeno, je třeba je nejprve zavřít (SouborUkončit)
 2. Po Otevřít aplikace/Utility/Terminál by se mělo objevit okno se sezením terminálu
 3. Napište (nebo zkopírujte/vložte) v příkazovém řádku terminálu (na začátek dejte '/'):

  /Applications/MuseScore.app/Contents/MacOS/mscore -F

Toto vrátí všechna nastavení MuseScore do stavu továrního nastavení a okamžitě MuseScore spustí. Nyní terminál můžete ukončit a pokračovat v používání MuseScore.

Informace pro pokročilé uživatele: Hlavní soubor s nastavením je umístěn v ~/.config/muse.org/MuseScore.ini.
Ostatní nastavení (paleta, sezení...) jsou v ~/Library/Application Support/MusE/MuseScore/

Pokyny Linux (přizpůsobte situaci, pokud máte jinou distribuci, než je Ubuntu)

 1. Pokud máte MuseScore otevřeno, je třeba je nejprve zavřít (SouborUkončit)
 2. V hlavní nabídce Ubuntu vyberte AplikacePříslušenstvíTerminál. Mělo by se objevit okno se sezením terminálu
 3. Napište (nebo zkopírujte/vložte) v příkazovém řádku terminálu:

  mscore -F

Toto vrátí všechna nastavení MuseScore do stavu továrního nastavení a okamžitě MuseScore spustí. Nyní terminál můžete ukončit a pokračovat v používání MuseScore.

Informace pro pokročilé uživatele: Hlavní soubor s nastavením je umístěn v ~/.config/MusE/MuseScore.ini
Ostatní nastavení (paleta, sezení...) jsou v ~/.local/share/data/MusE/MuseScore/