Zavedení souboru MIDI

Aktualizováno před před 2 roky
Tento překlad je zastaralý. Pro srovnání se podívejte na anglickou verzi: MIDI import

  MuseScore může zavádět MIDI soubory (.mid/.midi/.kar) a převádět je do notového zápisu.

  • K zavedení souboru MIDI, použijte standardní příkaz Otevřít . Tím soubor MIDI převedete do souboru ve formátu MuseScore, v němž je použito výchozího nastavení.

  V zápatí stránky se objeví Panel pro zavedení souborů MIDI: zvětšit jej můžete jeho přetažením na okno dokumentu nahoře. Na panelu se ukážou všechny stopy v souboru (zobrazí se jen ty, které lze zapsat do not) a dovolí vám nastavit parametry ovlivňující průběh převodu. Pokud v souboru existují násobné stopy, pak bude v prvním řádku seznamu přidána ještě jedna stopa umožňující výběr všech stop najednou.

  Panel pro zavedení souboru MIDI

  • Přijmout převod ve výchozím nastavení: Stačí klepnout na "x" v levém horním rohu panelu importu a tím jej zavřít. Panel lze znovu kdykoliv otevřít kliknutím na "Zobrazit panel importu MIDI souboru" v zápatí okna dokumentu.

  • Opakovat zavedení souboru: Nastavte požadované parametry v panelu importu (viz níže) a stiskněte Enter. Pokud jste v panelu importu udělali změny, ale přejete si je zrušit, stiskněte Esc. Panel importu zavřete kliknutím na "x" v levém horním rohu panelu.

  • Rolování stránek kolečkem myši (Panel importu MIDI souboru): Výchozí nastavení dovoluje svislé rolování obrazovky. Vodorovného rolování dosáhnete stisknutím Shift nebo Ctrl, když točíte kolečkem.

  Dostupné operace {#dostupné-operace}

  MuseScore instrument
  Assign a MuseScore instrument (listed in instruments.xml or in specified custom xml file in Preferences) that defines staff name, clef, transposition, articulations, etc.
  Quantization

  Quantize MIDI notes by some regular grid. The grid MAX resolution can be set via the drop-down menu:

  • Value from preferences (default) - quantization value is taken from the main Preferences dialog of MuseScore (in the “Import” tab)
  • Quarter, Eighth, 16th, 32nd, 64th, 128th - user-defined values

  However, the actual quantization grid size is adaptive and reduces when the note length is small, so for each note the quantization value is different. But there is an upper limit for the quantization value, and that value can be set by the user as "max. quantization".
  For example, if some note is long - say, half note, and the max. quantization is set to 8th, then the note will be quantized with the 8th-note grid, not the half- or quarter-note grid as it supposed to be by the algorithm.
  Such quantization scheme allows to quantize all notes in the score (with different lengths!) adequately.

  Max. voices
  Sets maximum count of allowed musical voices.
  Search tuplets
  When enabled, this option attempts to detect tuplets and applies the corresponding quantization grid to the tuplet chords.
  Is human performance
  If enabled, this option reduces the accuracy of MIDI-to-score conversion in favor of readability. It is useful for unaligned MIDI files, when no regular quantization grid is provided. For such files the automatic beat tracking algorithm is used which tries to detect the bar positions throughout the piece.
  2x less measure count
  The option is active for unaligned MIDI files (when "Is human performance" is checked by default). It halves measure count obtained in the internal beat tracking operation. It may be convenient when the beat tracking gives 2x more frequent bar subdivision than necessary.
  Time signature
  The option is active for unaligned MIDI files. The user can choose an appropriate time signature for the whole piece if the default detected value is wrong. The option is useful because it handles imported tuplets correctly unlike the direct time signature setting from the palette.
  Split staff
  This option is suited mainly for piano tracks - to assign notes to the left or right hand of the performer. It uses constant pitch separation (the user may choose the pitch via sub-options) or floating pitch separation (depending on the hand width - sort of a guess from the program point of view).
  For drum tracks (“Percussion” sound in the track list) it splits the staff into multiple staves, each of which gets only one drum pitch (i.e. drum sound). There is also a sub-option to allow/disallow the application of the square bracket for the newly created set of drum tracks.
  Clef changes
  Small clefs can be inserted within a staff to keep chords closer to the 5 staff lines. Clef changes depend on the average pitch of the chord. Tied groups of notes are not broken by the clef insertion (if it occurs, one can report a bug for algorithm in importmidi_clef.cpp). This option is available for non-drum tracks only.
  Simplify durations
  Reduces number of rests to form more "simple" note durations. For drum tracks this option can remove rests and lengthen notes as well.
  Show staccato
  Option to show/hide staccato markings in the score.
  Dotted notes
  Controls whether MuseScore will use dotted notes or ties.
  Show tempo text
  Shows/hides tempo text markings in the score.
  Show chord names
  Shows/hides chord names in the score, if any, for XF MIDI file format.
  Recognize pickup measure
  When enabled, this option doesn't change the time signature of the first bar that is shorter than the second bar. It is also called anacrusis. This option is only available for all tracks at once.
  Detect swing
  MuseScore tries to detect swing, and automatically replace a pattern of 4th + 8th notes in triplets (for the most common swing feel, 2:1), or a dotted 8th + 16th pattern (for shuffle, 3:1), with two straight 8ths and a “Swing” or “Shuffle” text at the beginning.

  Stále ještě máte nějaké nezodpovězené otázky? Nejprve se, prosím, přihlašte, abyste mohl položit svoji otázku.