Support

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Support.

Dette kapitel beskriver, hvordan du finder hjælp vedr. brug af MuseScore; Det bedste sted at søge, den bedste måde at stille et spørgsmål i debatfora samt gode tips omkring rapportering af fejl.