Tilbage til fabriksindstilling

Updated 3 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Revert to factory settings

De seneste versioner af MuseScore giver mulighed for at vende tilbage til grundindstillingerne eller "fabriksindstillingerne" -dvs. de standardindstillinger som programmet blev installeret med. Det er af og til en god funktion, hvis der er problemer med indstillingerne. Dog er det bedst først at kontakte MuseScores forum, da der måske er en udvej for dit problem, uden at du skal nulstille alt.

Advarsel: Når du vender tilbage til "fabriksindstillingerne" forsvinder alle ændringer, du har lavet i indstillinger, paletter eller vinduesindstillinger.

Vejledning for Windows

 1. Hvis MuseScore kører, skal du lukke programmet først via (FilForlad) - eller med et klik på krydset i øverste højre hjørne af programvinduet
 2. Tryk på Windows-tast+R for at åbne windows-dialogboksen "Kør". (på windowstasten vises logoet for Microsoft Windows.)
 3. Klik på Gennemse...
 4. Søg efter filen mscore.exe på din harddisk. Dens placering afhænger af din installation, men det er nok et sted som ligner denne: Din Computer > C-drev (Lokal disk) > Programmer > MuseScore > bin > mscore.exe
 5. Klik på Åbn for at vende tilbage til windows-dialogboksen "Kør". Følgende tekst (eller en lignende) skulle nu fremkomme i Kør-dialogboksen: "C:\Programmer\MuseScore\bin\mscore.exe"
 6. Klik med ét klik efter anførselstegnet og tilføj et mellemrum fulgt af en bindestreg samt stort F: -F
 7. Tryk på OK

Efter få sekunder bør MuseScore nu starte, og alle indstillinger er vendt tilbage til "fabriksindstilinger".

For øvede brugere: Hovedindstillingsfilen (Ini-filen) er placeret flg. steder:

 • Windows Vista eller senere Windowsversion: C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\MusE\MuseScore.ini
 • Windows XP eller tidligere Windowsversion: C:\Documents and Settings\USERNAME\Application Data\MusE\MuseScore.ini

De øvrige indstillinger (palette mv.) er her:

 • Windows Vista eller senere Windowsversion: C:\Users\<USERNAME>\AppData\Local\MusE\MuseScore\
 • Windows XP eller tidligere Windowsversion: C:\Documents and Settings\USERNAME\Local Settings\Application Data\MusE\

Vejledning for Mac OS X

 1. Hvis MuseScore kører, skal du lukke programmet først via FilForlad)
 2. Åbn Applications/Utilities/Terminal, og et terminalvindue skulle nu dukke op
 3. Tast (eller kopier og indsæt) følgende kommando i terminalvinduet (medtag '/' i starten af linjen):

  /Applications/MuseScore.app/Contents/MacOS/mscore -F

Dette nulstiller alle MuseScores indstillinger til "fabriksindstilling" og åbner MuseScore med det samme. Du kan nu lukke terminalen og fortsætte dit arbejde i MuseScore.

For øvede brugere: Hovedindstilingsfilen (ini-filen) er placeret i ~/.config/muse.org/MuseScore.ini.
Øvrige indstillinger (palette mv.) findes i ~/Library/Application Support/MusE/MuseScore/

Vejledning for Linux (tilpas venligst selv for andre systemversioner end Ubuntu Lucid)

 1. Hvis MuseScore kører, skal du lukke programmet først via FilForlad)
 2. Gå via Ubuntu hovedmenuen til ApplicationsAccessoriesTerminal. Et terminalvindue skulle nu dukke op
 3. Tast (eller kopier og indsæt) følgende kommando i terminalvinduet:

  mscore -F

Dette nulstiller alle MuseScores indstillinger til "fabriksindstilling"og åbner MuseScore med det samme.

For øvede brugere: MuseScores hovedindstillingsfil (ini-fil) er placeret i ~/.config/MusE/MuseScore.ini