Sådan rapporterer du fejl eller spørger om hjælp

Updated 1 year ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Sådan rapporterer du fejl eller spørger om hjælp.

Før du spørger om hjælp i det danske forum og gerne også det engelske:

Når du afsender en fejlrapport eller en forespørgsel om support, så inddrag venligst så meget af følgende information som muligt:

  • Den programversion af MuseScore, som du benytter (f.eks. version 0.9.5) eller revision-nummeret, hvis du benytter en prerelease-version (f.eks. revision 1944)
  • Hvilket styresystem, du benytter (f.eks. Windows 7, Mac OS 10.5 eller Ubuntu 9.04)
  • Hvis du afsender en fejlrapport, så beskriv venligst minutiøst hvert eneste trin, som fører til det aktuelle problem (hvor klikkede du, hvilke taster trykkede du, hvad så du osv.). Hvis du ikke kan beskrive fejlen eller problemet i sådanne trin, kan det ikke betale sig at sende rapporten, da vore udviklere ikke vil være i stand til at gennemskue (og løse) problemet
  • Begræns dine fejlrapporteringer til én fejl pr. rapport
  • Husk, at formålet med en fejlrapportering ikke kun er at gøre opmærksom på fejlen, men også at give andre mulighed for at få et hurtigt overblik over problemet