Tastaturgenveje

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Keyboard shortcuts

Du kan redigere tastaturgenvejene efter eget ønske via menubjælken: RedigerIndstillinger...Fanebladet "I/O". Herunder finder du en oversigt over standard-tastaturgenveje.

Navigation (gå til...)

Nodearkets (partiturets) begyndelse: Home
Nodearkets slutning: End

Næste side: Pg Dn
Forrige side: Pg Up

Næste takt: Ctrl+Højre
Forrige takt: Ctrl+Venstre

Næste node: Right
Forrige node: Left

Noden under (i en akkord eller et underliggende system): Alt+Ned
Noden over (i en akkord eller et overliggende system): Alt+Op

Øverste node i en akkord: Ctrl+Alt+Op
Nederste node i en akkord: Ctrl+Alt+Ned

Notation

Aktiver notationstilstand: N
afslut/deaktiver notationstilstand: N eller Esc

Nodelængde (varighed)

Se Nodeindskrivning for en oversigt over tastaturgenvej for hver enkelt varighed (som f.eks. en fjerdedelsnode, en ottendedelsnode osv.).

Halv varighed af forrige nodeværdi: Q
Dobbelt varighed af forrige nodeværdi: W

Stemmer

1. Stemmer : Ctrl+I, Ctrl+1
2. stemme: Ctrl+I, Ctrl+2
3. stemme: Ctrl+I, Ctrl+3
4. stemme: Ctrl+I, Ctrl+4

Tonehøjde

Tonehøjder kan defineres med et bogstav eller via et MIDI keyboard. Se Nodeindskrivning for detaljeret vejledning.

Gentag forrige node: R

Hæv tonehøjde med en oktav: Ctrl+Op
Sænk tonehøjden med en oktav: Ctrl+Ned

Hæv tonehøjde med en halvtone: Op
Sænk tonehøjde med en halvtone: Ned

Sæt et kryds for en node: (ikke implimenteret pga. af konflikt med zoom-funktionen)
Sæt et b for en node: -

Indsæt pause: Mellemrumstast

Interval

Indskriv node et bestemt interval over aktuelle node Alt+[tal] (prim, sekund, terts osv.)
Indskriv node et bestemt interval under aktuelle node Shift+[tal]

Retning

Skifte retning (nodehals, legatobue, bindebue, nodeopdeling etc): X
Spejlvend nodehoved: Shift+X

Artikulationer

Bindebuer : +
Legatobuer : S
Staccato: Shift+.
Cresendo (hairpin): H
Diminuendo (decresendo): Shift+H

Sangtekster

Forrige stavelse: Ctrl+Venstre
Næste stavelse: Ctrl+Højre

Op to forrige verselinje: Ctrl+Up
Ned to næste verselinje: Ctrl+Down

Se Sangtekster for flere tastaturgenveje

Visning

Navigationsvindue: F12 (Mac: ++N)
Afspilningspanel: F11 (Mac: ++P)
Palette: F9 (Mac: ++K)
Mixer: F10 (Mac: ++M)