Opret et nyt nodeark

Updated 6 months ago
This translation is outdated, see the English version for a reference: Create a new score

  Opret nodeark guider gennem opsætningen af et nyt nodeark (partitur). Se i Opret nyt nodeark (herunder) hvordan man kankommer direkte til 'Opret nodeark'. Man kan også gå dertil via Startcenter.

  Startcenter

  Dette vindue vises første gang man åbner MuseScore:

  Startcenter

  Det kan også åbnes fra menuen ved at vælge FilStartcenter..., eller ved at bruge genvejen F4.

  Fra Startcenter kan man:

  • Oprette et ny nodeark (ved at klikke på ikonet med plustegnet).
  • Se 'thumbnails' af tidligere nodeark. Klik på en for at åbne nodearket.
  • Åbne nodearket med guiden "Kom igang". Brug pilene i højre panel til at finde et linket til det.
  • Åbne et eksisterende nodeark fra computerens filsystem: klik på Åbn et nodeark.
  • Søge efter nodeblade på musecore.com.
  • Tilgå forskellige andre faciliteter (se i panelet til højre).

  Opret nyt nodeark

  For at åbne Opret nodeark når Startcenter ikke er åbent, kan man bruge en af disse muligheder

  • Klikke på ikonet for Ny Node i værktøjslinien øverst til venstre på skærmen;
  • Bruge genvejstasten Ctrl+N (Mac: Cmd+N);
  • Vælge FilNy... fra menuen.

  Titel, komponist mm.

  Opret nodeark: Titel, komponist mm.
  Trin 1: Indtast nodeark information

  Indsæt titel, komponist eller andre oplysninger, som vist herover, og klik så på Næste. Dette trin er valgfrit. Man kan også tilføje disse oplysninger efter at nodearket er oprettet (se Lodret ramme).

  Vælg skabelon

  Opret nodeark: Vælg skabelon
  Trin 2: Vælg skabelon.

  Her kan man vælge mellem en række forskellige skabeloner til solo, ensemble og orkester. Alle skabeloner, der er gemt i folderen for bruger skabeloner, vil blive vist under overskriften "Brugerdefinerede skabeloner". Man kan bruge feltet Søg (øverst til venstre) for at finde bestemte skabeloner.

  • Klik på skabelonens navn for at vælge den, og klik Næste > for at gå videre til næste side (Vælg toneart og tempo).
  • Alternativt kan man vælge præcist hvilke instrumenter, der skal være i nodearket, ved at klikke på skabelonen "Vælg Instrumenter" (under "Generelt").

  Vælg instrumenter (eller vokal stemmer)

  Opret nodeark: Vælg instrumenter

  Vælg instrumenter vinduet er delt i to kolonner:

  • Den venstre kolonne indeholder en liste af instrumenter og vokal stemmer, til at vælge fra. Listen er opdelt i kategorier med forskellige instrument familier. Når der er valgt en kategori vises familierne, og ved at klikke på en familie, får man vist alle instrumenterne i denne familie.

   Som default vælges fra kategorien "Almindelige instrumenter", men du kan bruge andre, herunder "Jazz instrumenter" og "Tidlig musik". Der er et søgefelt i bunden af instrument vinduet: indtastes navnet på et instrument her, vil der blive søgt efter det i "Alle instrumenter".

  • Den højre kolonne starter tom, men vil efterhånden blive udfyldt med en liste af instrumenter til det nye nodeark, vist i den rækkefølge de vil blive placeret i.

  Tilføj instrumenter

  For at tilføje instrumenter til nodearket kan man bruge en af disse to muligheder:

  • Marker et eller flere instrumenter i den venstre kolonne og klik på Tilføj.
  • Dobbeltklik på et instrument i venstre kolonne.

  Instrumenternes navne og de tilknyttede nodelinier, vil nu blive tilføjet til listen af instrumenter i den højre kolonne. Man kan tilføje flere instrumenter og vokal stemmer efter behov. Hvert instrument som tilføjes på denne måde får tildelt sin egen Mixer kanal.

  Note: Hvis man ønsker at flere nodelinier skal dele det samme instrument, skal man bruge Tilføj nodelinje eller Tilføj sammenkædet nodelinje i stedet (se herunder).

  Tilføj nodelinie/sammenkædet nodelinie

  For at tilføje en ny nodelinie til et eksisterende instrument i nodearket:

  1. Vælg en nodelinie i listen af instrumenter til højre (som f.eks. Linie 1 i billedet herunder) og klik Tilføj nodelinje eller Tilføj sammenkædet nodelinje.
  2. Tilret Nodelinietype efter behov, hvis instrumentet har flere typer..

   Året nodeark: Tilføj nodelinje

  Tilføj nodelinie benyttes typisk til instrumenter, som kan spille flere uafhængige stemmer. (F.eks. orgel, klaver og harpe). Tilføj sammenkædet nodelinie benyttes hvor man vil have forskellige former for notation for samme instrumentment. (Se Kombiner nodelinje og tablatur.

  Skift rækkefølge af instrumenter

  For at ændre rækkefølgen af instrumenter (eller nodelinier) i nodearket:

  • Klik enten på et instrument navn eller en nodelinie i den højre kolonne, og brug pil-knapperne til at flytte den op/ned.
  Fjern et instrument

  For at fjerne et instrument, eller en nodelinie fra nodearket::

  • Vælg et instrument eller en nodelinie i den højre kolonne og klik på Fjern.

  Vælg toneart og tempo

  Opret nodeark: Vælg toneart
  Trin 3: Vælg toneart og tempo.

  Her spørges om to ting: Tonearten og tempoet i starten af nodearket. Vælg en af de viste tonearter og klik på Næste for at fortsætte. Man kan også sætte det indledende tempo her.

  Vælg taktart, optakt og antal takter

  Opret nodeark: Vælg taktart og antal takter
  Trin 4: Vælg taktart mv.

  Her kan man sætte den indledende taktart. Hvis nodearket starter med en optakt, skal chekboxen Optakt markeres, og Varighed skal rettes til.

  Taktantallet er som standard sat til 32: Man kan ændre antallet her, eller tilføje/fjerne takter i nodearket senere.

  Klik Afslut for at oprette det nye nodeark.

  Ændringer til nodearket efter oprettelse

  De indstillinger du laver i Opret nodark kan alle ændres når du begynder at arbejde i selve nodearket:

  Tilføj/slet takter

  For at tilføje/fjerne takter, eller tilføje en ootakt, se Arbejde med takter.

  Tilføj/rediger tekst

  For at tilføje en tekst se Tilføj tekst. For at ændre en eksisterende tekst, se Tekst redigering.

  Skift instrumenternes opsætning

  For at slette, tilføje eller ændre rækkefølgen af instrumenterne:

  • Vælg RedigerInstrumenter...; fra menuen, eller brug genvejen I. Dette åbner Instrument dialogen, som stort set er magen til Vælg Instrumenter dialogen under Opret nodeark (se herover).

  Se også Skift instrument (Nodelinje egenskaber).

  Skjul en nodelinje

  • Skjul en nodelinje permanent: Åben dialogen Instrumenter (I) og fjern markeringen i boksen "Synlig" for den pågældende nodelinje.
  • Skjul en nodelinje i visse tilfælde: Benyt mulighederne for "Skjul" under Nodeark, and Nodelinje egenskaber.

  Tilpas layout og formatering

  Mulighederne for at ændre på afstande mellem nodelinjner og systemer, sætte marginer osv. er beskrevet i Layout og formatering.

  Skabeloner

  En Skabelon er blot en standard MuseScore fil, som er blevet gemt i en af de to "skabelon" mapper: alle filer i disse mapper bliver automatisk vist under "Vælg skabelonfil" i Nyt nodeark. Der oprettes to standard mapper:

  System mappen

  Mappen indeholder de skabeloner, som installeres med MuseScore, og indholdet i denne bør aldrig ændres. den er normalt placeret her:

  Windows: C:\Program Files\MuseScore 3\templates.

  Linux: /usr/share/mscore-xxx hvis man har installeret med package manager, eller /usr/local/share/mscore-xxx hvis man selv har kompileret MuseScore (hvor 'xxx' er den version man bruger).

  MacOS: /Applications/MuseScore 3.app/Contents/Resources/templates.

  Bruger mappen

  Ałle skabeloner der oprettes til fremtidig brug bør gemmes her. Når den er placeret i "skabelon" mappen, vil den automatisk blive vist under "Vælg skabelonfil" i Nyt nodeark - under overskriften "Brugerdefinerede skabeloner".
  Mappen er normalt placeret her:

  Windows__: %HOMEPATH%\Documents\MuseScore3\Templates.

  MacOS og Linux: ~/Documents/MuseScore3/Templates.

  Man kan konfigurere placeringen af den private skabelon mappe:

  • Vælg RedigerIndstillinger... og fanebladet Generelt.

  Se også

  Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.