Canon

• Jul 15, 2020 - 16:40

Hoe kan ik een canon ingeven en deze daarna als canon afspelen?


Comments

Met welk gedeelte van ingeven heb je specifiek moeite?

Afspelen als een canon is hoogst waarschijnlijk niet mogelijk zoals jij bedoelt, maar er zijn misschien wel workarounds mogelijk. MuseScore heeft op dit moment namelijk niet de mogelijkheid om bepaalde noten pas vanaf een bepaalde herhaling af te spelen.

In reply to by Wilfried Van elsen

Er bestaat wel een truukje dmv meerdere onzichtbare instrument en onzichtbare maten waarbij je eventueel nog een truukje kan toepassen om de afspeelkop ook ongeveer correct te laten verlopen.

Inspecteer volgende bijlage, die op twee methodes steunt:
1. Onzichtbare instrumenten waarin ik de canonmelodie op de juiste starttijden heb ingeplakt
2. Alle systemen van het enige zichtbare instrument op elkaar gelegd mbv een vaste afstandshouder (waarde -4sp voor de "hoogte" van de afstand) en vervolgens alle daaropvolgende maten na het eerste systeem onzichtbaar gemaakt via de maateigenschappen.

Attachment Size
307877_canon_test.mscz 6.97 KB

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.