Hoe deze multiple noten maken?

• Nov 26, 2020 - 21:46

Foto is wel onduidelijk.

Attachment Size
multiple noten.png 21.22 KB

Comments

In reply to by hans55

Nee Hans, ik bedoel echt een verticale stippellijn van boven naar beneden tussen het akkoord en de mi van maat 36.
Ik heb dat hier zo op het originele maar op vele plaatsen muse.jpg slecht zichtbare origineel staan, daarom.
Alvast bedankt.

In reply to by dendeze

Hoi dendeze, dit lijkt op een gestreepte maatstreep en zo kan ik dit ook maken in je Irene voorbeeld.
Eerst klik ik op de B in maat 36 en splits vervolgens met de tool "Gereedschappen" -->"Maat" -->"Splits enz." de maat, vervolgens sleep ik de gestippelde maatstreep uit de palet "Maatstrepen" naar deze onderbreking.
Je kunt eventueel de maattelling bij stellen door met rechts op de maat met de B te klikken en dan via "Maateigenschappen" deze maat van telling uit te sluiten indien gewenst.
Groetend, Hans55

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.