Når jeg indskriver becifringer med en anden bastone f.eks. F/A skriver programmet stort A. Hvordan ændres det til lille a. Jeg ved det kan ændres, jeg har gjort det før, men kan ikke huske hvor eller hvordan.

• Feb 7, 2021 - 09:26

Comments

Hej

Jeg formoder du skriver ind efter at have markeret noden med "ctrl+k". Akkorderne er egentlig bare almindelig tekst og skrives som sådan. Vær sikker på Caps Lock ikke er på (så skrives der kun store bogstaver).

Håber du får det til at virke

Jeg har nu fundet løsningen:
Højreklik på becifringen og vælg "Layoutstil". Siden "Typografi" fremkommer, her vælges "Akkordsymboler " næsten nederst. Midt på siden under overskriften "Automatisk stort første bogstav" sættes flueben ved "Små bogstaver i basnoder.
Palle

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.