Breedte maat

• Jul 22, 2021 - 10:51

Het lukt mij niet om de maten 36 t/m 42 in één regel te plaatsen.
Maat 40 laat zich niet smaller maken.

Attachment Size
Que_Sera.mscz 18.28 KB

Comments

De "ra" liedtekst is helemaal buiten positie verschoven, wat de maat breder maakt.

Klik er eenmaal op om ze te selecteren en druk vervolgens Ctrl+R (Cmd-R op Mac) om de positie terug naar standaard te herstellen.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.