Verschuif partituur automatisch

• Jul 23, 2021 - 17:00

Ik gebruik Musescore als begeleiding als ik op de saxoffoon speeL In Musescore zit de begeleiding voor mijn muziekstuk. Tegelijk lees ik de partituur van het scherm. De optie "Verschuif partituur automatisch" staat ingesteld. Tijdens het spelen en aan de onderkant gekomen verspringt de partituur zodat de volgende regels kunnen gelezen worden. Het verspringen gebeurt dikwijls met 1 regel en dikwijls met een hele bladzijde. Dus je weet niet op voorhand of je bovenaan de bladzijde verder moet lezen of onderaan. Niet handig. Is er een manier om dat te controleren zo dat je op voorhand weet dat je onderaan of bovenaan moet verder lezen.


Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.