Hulp voor absolute beginner

• Oct 15, 2021 - 16:22

Zoals gezegd, beginner die tracht een eenvoudige solopartituur over te schrijven met de bedoeling ze achteraf te transponeren.
Al onmiddellijk een probleem : de partituur begint met 6 maten rust en dat krijg ik al niet ingegeven.
Het handboek spreekt dan van een meermaatsrust maar hoe ingeven staat er m.i. niet bij.
Graag hulp.
Bedankt.


Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.