Maatnummer: Musescore 3 slaat een maatnummer over

• Oct 19, 2021 - 20:03

Ik heb een partituur gemaakt : "Deep river" . Via Opmaak, Stijl, Maatnummers ;interval 1 dus alle maatnummers verwacht. Maar na maat 7 wordt 8 overgeslagen . Ra, ra hoe kan dat ?

Attachment Size
DEEP RIVER.mscz 12.94 KB

Comments

In reply to by jeetee

Dank Jeetee voor de snelle reactie. Ik begrijp niet waarom in maateigenschappen "voeg toe aan maatnummer" op 1 stond. Ik heb uitgevoerd wat je aangeraden hebt. Nu is de maatnummering weer prima in orde. Ik heb weer wat geleerd. Dank nogmaals.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.