Muziekstuk uit Midibestand bewerken in Muscore

• May 15, 2022 - 21:32

Op een orgel heb ik met twee handen op een klavier een muziekstukje in 4/4 maat gespeeld uit een muziekboek terwijl dit met een midirecorder werd opgenomen en vastgelegd in een midi bestand.
De noten voor de rechterhand stonden op de bovenste balk, beginnende met een G-sleutel en de noten voor de linkerhand beginnende met de F-sleutel.
Nadat ik het midibestand had geopend in Muscore (v. 3.6) zag ik dat alle gespeelde noten nu in 3/4 werd genoteerd en in een (1) notenbalk i.p.v. twee. Ik kon de 3/4 aanpassen naar 4/4 via de tabel die verschijnt bij het openen van een midibestand. Van een notenbalk kon ik er twee maken via die tabel, maar die was wel leeg. De noten die ik met de rechterhand heb gespeeld zou ik dan vanuit de onderste balk naar de bovenste (lege) balk willen verschuiven.
Hoe kan ik dat het beste doen?

Een vraag in het algemeen.
Als ik een midibestand met daarop een gespeeld fragment uit een muziekboek open in Muscore dan zijn er nogal wat aanpassingen via die tabel te doen voordat het muziekbeeld op het computerscherm enigszins overeenkomt met hetgeen in het muziekboek is afgebeeld.
Wat zijn de belangrijkste aandachtspunten tijdens het spelen van een muziekstuk om het zo weinig mogelijk in Musescore te hoeven bewerken zodat het overeenkomt met hetgeen in het muziekboek stond afgedrukt?


Comments

Vooreerst is het belangrijk om te weten dat het MIDI-formaat géén partituur-informatie bevat, maar enkel mechanische afspeelinstructies voor je instrument. Een van de gevolgen hiervan is dat er bvb geen onderscheid bestaat tussen de verschillende spellingen van een bepaalde noot (in MIDI is een fa kruis identiek aan een sol mol). Een ander gevolg is dat specifiek bij klaviermuziek er geen methode is tijdens het inspelen die bepaalt welke hand welke noot heeft gespeeld (tenzij je dit via aparte klavieren evt kan).

Wanneer je bij het importeren MuseScore laat gokken welke noten waar thuishoren, maakt die gebruik van een algoritme dat een poging onderneemt om in te schatten hoe "speelbaar" de partituur kan zijn. In mijn ervaring is het resultaat meestal ondermaats, omdat je in de meeste klaviermuziek simpelweg een scheidingslijn op een bepaalde toonhoogte kan plaatsen.
Mijn advies zou zijn om tijdens het importeren alles in 1 notenbalk te laten en na het importeren op een lege plek in de notenbalk te rechtsklikken en daar te kiezen om de notenbalk te splitsen. Vaak geeft dit (voor mij) een beter startpunt.

Noten verplaatsen tussen notenbalken gebeurd dan via knippen en plakken.

Wat ook nog wel eens een voorkomend probleem is, is dat je MIDI-opname in timing "te nauwkeurige" informatie bevat over hoe je gespeeld hebt. Hierdoor kunnen noten die eigenlijk gelijktijdig in de partituur dienen te staan, toch een licht ander startpunt hebben. Idem voor hun nootlengte; het is meestal moeilijk om mechanisch correct genoeg te spelen zodat het verschil tussen een staccato 1/8ste noot of een gepunte 1/16de of een 1/8ste binnen een triool ook echt klopt.
MuseScore kan hier een beetje "vergevingsgezind" zijn door het vinkje bij "menselijke performance" aan te vinken tijdens het importeren. Echter zijn er andere programma's (sequencers) of misschien zelfs je opnameapparaat die hier iets beter in zijn, de term waarop je dient te zoeken is "quantisatie".

In reply to by jeetee

Helder verhaal. Zoals je het e.e.a. hebt beschreven heb ik ook zo ervaren. Het is idd. belangrijk tijdens het opnemen mechanisch correct te spelen. Dan zie ik ook een beter notenschrift ontstaan dat soms bijna gelijk is aan het origineel waar ik het vanaf speelde. De meeste hokjes in de tabel zijn al aangevinkt, zoals bij "menselijke performance". Vaak verbetert het resultaat nog als je dit vinkje even weghaalt en weer aanvinkt.
Ik heb een drie klaviers orgel, dus kan ik iedere hand een eigen klavier toewijzen.
Het orgel is uitgerust met Hauptwerk dat een ingebouwde Midi recorder heeft. Ik heb daar nog niets over quantisatie kunnen vinden, maar daar ga ik verder naar zoeken.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.