Ontdubbelen

• May 17, 2022 - 20:18

Is er een manier om een partij,"The Witch And The Saint" van Ghostboya in mijn geval te ontdubbelen?
Alvast bedankt.


Comments

In reply to by werner1406

Ik vermoed dat je het dan hebt over hoe de Klarinet, Trobone, Altsax, Hoorns etc op 1 enkel instrument geplaatst werden?

Indien ze in de totaalpartituur gezamelijk mogen blijven en aangezien ze reeds in aparte stemmen zijn ingegeven, zou je gewoonweg extra partijen handmatig kunnen aanmaken waarbij je enkel de relevante stem van zo'n instrument in de partij steekt. Zie hiervoor https://musescore.org/nl/handboek/partijen

Indien je deze instrumenten ook in de totaalpartituur wenst uit te splitsen, dan start je met "Bewerken > Instrumenten" om deze toe te voegen. Vervolgens kan je gebruik maken van het selectiefilter om bvb enkel de tweede stem te knippen en deze dan in het nieuwe instrument te plakken, waarne je de stemmen kan omwisselen (gereedschappen) en opkuisen (overgebleven rusten in stem 2 wissen).

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.