Midi export bestand

• May 21, 2022 - 20:23

Als ik een muziekstuk exporteer als midibestand via Bestand-exporteer-exporteer als midi, welk channelnummer wordt door Musescore 3 in de midi code voor de noten gebruikt?
Als ik het muziekstuk in Musescore uitschrijf met drie balken voor een twee klaviers orgel met pedaal, hoe krijg ik in het muziekstuk de juiste channel nummers als het orgel hanteert: pedaal is channel 1, de beide klavieren channel 2 en 3?
Kan ik de midifile ook bekijken welke codes er in staan?


Comments

In reply to by ahlborn-1

Ieder instrument heeft zijn "eigen" kanaal. Als er een notenbalk per instrument is, dan kan daarmee het juiste kanaal worden toegewezen.

Ik heb in het bijgevoegde MuseScore bestand de opzet gemaakt waarin het instrument "orgel" drie keer is gebruikt. Voor ieder instrument heb ik vervolgens de 2 notenbalken verwijdert die niet gebruikt worden.
Daarna de opmaak aangepast zodat het weer lijkt alsof het slechts 1 instrument is.
In de mixer heb ik vervolgens Kanaal 1 toegewezen aan het pedaal, kanaal 2 aan het bovenklavier en kanaal 3 aan het onder klavier.

Hopelijk kunt u hier iets mee.

Attachment Size
Test_MIDI_uitvoer.mscz 9.23 KB

In reply to by Henk De Groot

Hartelijk dank. Deze "template" kan ik zeker goed gebruiken. Ik vul de noten in en bepaal nu met de kanaalnummers afhankelijk van welk type orgel als sampleset is ingeladen naar welke manualen de noten gestuurd worden. En dat werkt.
Omgekeerd zou het inlezen dan van een Midi bestand die door de in mijn orgel ingebouwde midirecorder is gemaakt ook voor noten op de juiste notenbalken (per instrument) moeten zorgen, omdat daar ook de kanaalinformatie in is terug te vinden. Ik ga dit verder uitzoeken. Ik ben er al even eerder mee bezig geweest (zie ook https://musescore.org/nl/node/332050)
Met het MidiEditor programma (www.midieditor.org) is de inhoud van een Midi bestand goed te bekijken.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.