herhaling (deel van maat)

• Nov 22, 2022 - 19:37

Hoe herhaal ik een een aantal maten waarvan de herhaling NIET start en stopt op een hele maat?
Zie bijlage test bestandje.

Attachment Size
_XTestHerhaling.mscz 3.43 KB

Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.