Afstand tussen systemen

• Dec 15, 2022 - 10:56

Op de laatste (en derde) pagina is de afstand tussen de systemen groter dan op de pagina ervoor. Hoe kan ik die afstand aanpassen en gelijk maken?
Verder wil ik dat de bovenste systemen op pagina 2 en 3 op gelijke hoogte staan. Hoe?
https://musescore.org/sites/musescore.org/files/2022-12/Schermafbeeldin…

Ik werk met versie 4.0


Comments

Je kan spelen met de instellingen in Opmaak > Stijl > Pagina om dit te beïnvloeden. Voor partituren met maar 1 instrument kan het soms helpen om het verticaal uitvullen uit te schakelen.

Een ander truukje is om een Verticaal Kader toe te voegen achteraan je partituur. Je kan dan door het kader zelf uit te rekken bepalen hoeveel ruimte er voor de partituur beschikbaar blijft.

Hoewel je notenbalk op pagina 2 & 3 niet op dezelfde hoogte staan, staat het systeem wel reeds op dezelfde hoogte. Echter merk je hier dat de Segno + Akkoordsymbool ervoor zorgen dat de notenbalk op p2 iets lager eindigt. Ik zou in deze situatie ervoor kiezen om het coda-teken van p3 licht omhoog te verplaatsen. Omdat dit reeds helemaal bovenaan de pagina staat, zal het effect zijn dat de notenbalk eronder omlaag verschuift om de gewenste ruimte tussen de notenbalk en de coda te voorzien.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.