converteer nwctxt naar xml

• Jun 6, 2023 - 12:49

Ik heb jarenlang bladmuziek gemaakt met Notworthy. Ik zou die bestanden graag (via xml) naar Musescore overbrengen. Is er een conversieprogramma voor?


Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.