Hoe moet ik versies veranderen

• Sep 18, 2023 - 21:08

Hoe moet ik Musescore 4 naar 3 veranderen
Want mijn leerkracht zei dat 3 beter voor ons was dan 4


Comments

Versie 3 en 4 kunnen gelijktijdig op je computer geïnstalleerd zijn. Versie 3.6.2 kan je downloaden via https://musescore.org/nl/download#older-versions.
MuseScore zal de laatst geïnstalleerde versie gebruiken om bestanden te openen bij dubbelklik.

Zoals reeds aangegeven in het andere antwoord, kan MuseScore 3 echter niet de mscz-bestanden van MS4 openen. De oplossing hier is dan om inderdaad het bestand met MS4 te openen en te exporteren naar MusicXML. Deze versie kan vervolgens wel weer in MS3 geimporteerd worden, waarna je de partituur opnieuw als MuseScore bestand kan opslaan.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.