Funcie "Maat splitsen" werkt opeens niet meer

• Sep 2, 2017 - 09:35

De functie "Maat splitsen"waar ik regelmatig gebruik van maakte bijvoorbeeld bij het uitwerken van Psalmen,
werkt opeens niet meer. MuseScore en PC opnieuw opstarten bracht geen soelaas. Draai onder W10 een MS2.1.0

Attachment Size
Psalm 66.mscz 52.58 KB

Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.