Dynamische tekens + haarspelden

• Mar 26, 2019 - 08:05

Hallo,
stel:
Partituur heeft dynamische aanpassingen nodig, wat is juiste volgorde om dit te verkrijgen.
bijvoorbeeld 4 maten 3/4 van pp naar mf.

Als ik dit doe, zie ik bij instellingen overzicht voor de volumewaarden van één noot twee verschillende waarden staan. (kilk op pp en de pp geeft een andere volume waarde aan dan klik op de noot).
Ook zie ik (bij klik op noot) in instellingen overzicht bij speel af twee keuzes: a) gebruiker b) correctie instelling.

Welke volume waarde dient afgespeeld te worden in het dynamisch proces ( a of b)?

en... evt. hoe reset ik de volume waarden van meerdere noten in één keer (of is dit niet nodig?)

Het is mij niet duidelijk wanneer er nu wel of niet een dynamische reeks afgespeeld wordt.
Naamloos-1.jpg


Comments

De "normale" gang van zaken:
1. Je geeft je noten in
2. Je past de pp toe op de eerste noot in de reeks (noot selecteren, dubbelklik op pp in het palet)
3. Je past de mf toe op de laatste noot in de reeks (noot selecteren, dubbelklik op mf in het palet)
4. Je selecteert je notenreeks (klik op eerste noot, Shift+klik op de voorlaatste noot)
5. Je geeft een crescendo in (ofwel via het palet ofwel door het kleinerdan-teken in te geven < )
Klaar.

Wanneer je via het instellingenoverzicht de noten nakijkt, zal je merken dat ze allen op het type "offset" staan, en hun geluidssterkte op "0". Dit wil zeggen dat MuseScore ze zal afspelen met het volumeverloop van de dynamische tekens.
Wanneer je de geluiddsterkte waarde wijzigt naar een positief getal, zal MuseScore die specifieke noot/noten extra verluiden met die waarde bovenop het resultaat van de dynamische tekens. Ze worden dus bijde toegepast (eerste het dynamische verloop, vervolgens bij die specifieke noot de offset-geluidssterkte optellen).
Indien je de geluidssterkte naar een negatief getal wijzigt, zal MuseScore de noot gelijkaardig verstillen.

Indien je het geluidssterktetype op "Gebruiker" zet, dan zal MuseScore voor die noot/noten alle dynamische tekens negeren en de noot afspelen met het volume opgegeven in het geluidssterkte veld (1 = superstil, 127=maximaal volume).

Wanneer je start van een MIDI-file zal deze heel vaak al expliciete geluidssterktes voor elke noot bevatten. Dat is eigen aan dat bestandsformaat. Bij het importeren ervan zal MuseScore deze waardes overnemen en de noten op geluidssterktetype "Gebruiker" zetten om de informatie van het MIDI-bestand zo goed mogelijk te behouden. Dit heeft tot gevolg dat zelf aangebrachte dynamische tekens totaal genegeerd worden.
Om dat op te lossen kan je alle noten in 1 keer selecteren (Ctrl-A, kies dan voor "noten" in het instellingenoverzicht) en vervolgens op de resetpijlen (laatste knop) duwen bij de geluidssterkte & geluidssterktetype instellingen. Het resultaat is een geluidssterktetype van "offset" met een waarde van "0".

In reply to by jeetee

@jeetee,
Hartelijk dank voor de reactie en uitgebreide uitleg. Blij... kan weer verder.
Probleem is opgelost.

Opmerking: de knoppen:- Noten Siernoten Rusten- in het instellingen overzicht waren nog niet tot mij doorgedrongen (omdat ze onderaan het deelvenster staan waarschijnlijk?).

Alleen DIE reset (Noten) in het instellingen overzicht heeft mijn probleemvraag opgelost.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.