blind note in triool

• Jul 20, 2019 - 16:44

hoe maak ik in een triool bij de 3e noot een extra blind note in de opmaat naar de 3e noot


Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.