Tempo wijziging in volta

• Jun 24, 2019 - 19:51

Is het mogelijk om de tempo wisseling onder volta 1 mee te geven naar de reprise zodat de tweede keer dit gedeelte met een ander tempo gespeeld wordt bij het beluisteren van de partij.
Bijgaand een mscz bestand Tempo_change_in_volta.mscz waarin mijn probleem is ingebouwd.
Nu speelt MuseScore: Maten 1,2,3 langzaam; maten 4 snel, maten 2,3 langzaam, ,maat 5 snel.
Uiteindelijke gewenste afspeel snelheden: Maten 1,2,3 langzaam; maten 4,2,3,5 snel.

Met groeten,

Karel Bijvelds

Attachment Size
Tempo_change_in_volta.mscz 5.14 KB

Comments

Dit werkt momenteel niet.

Je kan voor afspeeldoeleinden eventueel gebruikmaken van Gereedschappen → Herhalingen Uitschrijven die een kopie van je partituur maakt waarbij alle herhalingen/sprongen achter elkaar zijn geplaatst.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.