Ik wil alle instrumenten horen maar slechts enkele zien op mijn scherm.

• Feb 1, 2023 - 17:55

Ik heb een partituur met heel veel instrumenten (35) en een koor (SATB).
De instrumenten staan niet zichtbaar (uit MuseScore3). Het lukt mij niet om in MuseScore4 een partij bij het afspelen te horen zonder dat die zichtbaar is, ook al is die geselecteerd (S in de mixer). In MuseScore3 gaat dat wel. Kan je mij helpen?


Comments

Translation into English (from https://www.deepl.com/translator):
I want to hear all the instruments but only see some on my screen.

I have a score with lots of instruments (35) and a choir (SATB).
The instruments are not visible (from MuseScore3). In MuseScore4, I cannot manage to hear a part on playback without it being visible, even if it is selected (S in the mixer). In MuseScore3, I can. Can you help me?

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.