באג בתוכנה

• Mar 18, 2023 - 17:44

ערכתי על מיוזקור 3 קובץ של דבר אותו כתבתי. כשיצא מיוזוקר 4 לשוק פתחתי אותו עליו אולם לא הייתי מרוצה. ניסיתי לפתוח אותו שוב במיוזקור אולם לא הצלחתי, מה לעשות?


Comments

Google Translate renders this in English as:
"Software bug
I edited a file of a thing I wrote on [MuseScore] 3. When [MuseScore] 4 came out on the market I opened it on it but I was not satisfied. I tried to open it again in Musecore but I couldn't, what to do?"

In reply to by DanielR

I am guessing that you saved this score file in MuseScore 4 format - and overwrote the original score which was in MuseScore 3 format?

If you attach the score (.mscz file) on this thread, someone may be able to extract a version in MuseScore 3 format.

In reply to by parkingb

"If you attach the score (.mscz file) on this thread..... - how would you do this ?"
1. While editing your reply, click the button captioned "Choose a file" (בחר קובץ).
2. Find your score (.mscz file) , confirm the choice.
3. Save your message with the attachment.

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.