Alteracións

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Accidentals

Pódense mudar as alteracións ou accidentes arrastrando un símbolo de alteración desde a paleta de alteración para unha nota da partitura.
Accidentals palette

Se só se quere mudar a altura dunha nota tamén se pode seleccionar a nota e premer:

  • Arriba: Aumenta a altura dunha nota un semitón (ten preferencia polos sostidos).
  • Abaixo: Diminúe a altura dunha nota un semitón (ten preferencia polos bemoles).
  • Ctrl+Arriba: Aumenta a altura dunha nota unha oitava.
  • Ctrl+Abaixo: Diminúe a altura dunha nota unha oitava.
Na versión 0.9.6 e posteriores pódese converter unha alteración existente nunha alteración de precaución («cautelar» ou «editorial», colocada entre parénteses): arrastre os parénteses desde a paleta de alteracións para riba da alteración existente (non sobre a cabeza da nota). Para eliminar os parénteses escolla a alteración e prema Suprimir.

A función do menú NotasExpresión da altura tenta adiviñar as alteracións correctas para toda a partitura.