Notación

Updated 11 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Notación.

No capítulo anterior, «Elementos», aprendeu a introdución de notas e a interaccionar coa paletas . O capítulo «Notación» describe os diferentes tipos de notación en máis detalle, incluída a notación musical máis avanzada.