Notación

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Notation

No capítulo anterior, «Elementos», aprendeu a introdución de notas e a interaccionar coa paletas . O capítulo «Notación» describe os diferentes tipos de notación en máis detalle, incluída a notación musical máis avanzada.