Crescendos

Updated 4 weeks ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Hairpins

Os crescendos e decrescendos son obxectos de liñas . Para crealos seleccione primeiro unha nota para marcar o punto de inicio.

 • H: Crea un crescendo
 • Maiúsculas+H: Crea un decrescendo

Tamén se poden crear estas chaves de dinámica arrastrando un símbolo desde a paleta de liñas para riba dunha nota.

 1. H crea un crescendo:
  Crescendo de un compás
 2. Premer dúas veces pasa ao modo de edición :
  O crescendo mostra os manexadores e as áncoras no modo de edición
 3. Maiúsculas+Dereita move a áncora final:
  A áncora do crescendo esténdese até a nota seguinte
 4. Dereita move o punto final:
  O crescendo esténdese visualmente alén do punto da áncora