Liñas

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Lines

A paleta de liñas, o mesmo que as outras paletas , funciona con "arrastrar e soltar". Empregue o rato para arrastrar o elemento desde a paleta e soltalo na partitura.

Lines palette

Mudar a anchura

 1. No modo de entrada de notas hai que premer N para saír da entrada de notas
 2. Premer dúas veces a liña que se queira modificar
 3. Mover os selectores cos atallos de teclado seguintes
  • Maiúsculas+Dereita para mover a áncora unha nota (ou compás) á dereita
  • Maiúsculas+Esquerda para mover a áncora unha nota (ou compás) á esquerda
 4. Se se quere mudar a anchura visualmente sen modificar as notas ou os compases aos que está ancorada a liña hai que empregar os atallos de teclado seguintes
  • Dereita para mover o selector unha unidade á dereita
  • Esquerda para mover o selector unha unidade á esquerda

Vexa tamén: Crescendos , Voltas