Unións

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Beams

Unións automáticas no MuseScore

As unións ou barras de agrupación de notas créanse automaticamente, aínda que se poden modificar manualmente. Arrastre un símbolo de unión desde a paleta de barras para riba dunha nota para modificar o comportamento da barra.

Paleta de propiedades das barras

Tamén se pode seleccionar primeiro unha nota e logo premer dúas veces o símbolo desexado da paleta de barras.

Botón de comezo da barra Comezar unha barra nesta nota.
Botón do medio da barra Non rematar unha barra nesta nota.
Botón sen barra Non unir esta nota.
Botón de barra de segundo nivel Comezar unha barra de segundo nivel nesta nota (non dispoñíbel aínda nas versións actuais do MuseScore).

Vexa tamén