Respiración e pausa

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Breaths and pauses

Para colocar un símbolo de respiración, arrástreo desde a paleta de respiracións para unha nota da partitura. O símbolo de respiración colócase antes da nota. Na versión 0.9.5 e nas anteriores o símbolo de respiración aparece antes da nota sobre a que se arrastrou.

Breath & Pause Palette

Símbolo de respiración na partitura:
Breath

Unha cesura (dúas liñas verticais) funciona igual e está dispoñíbel na versión 0.9.6 e posteriores.