Atallos de teclado

Updated 11 years ago
This page shows old instructions for MuseScore 1.
For MuseScore 4 users, see Atallos de teclado.

Pódense personalizar a maioría dos atallos de teclado na lapela EditarPreferencias...Atallos (Mac: lapela MuseScorePreferencias...Atallos). Velaquí unha listaxe coa configuración inicial dos atallos.

Navegación

Inicio da partitura: Inicio
Final da partitura: Fin

Páxina seguinte: AvPáx
Páxina anterior: RePáx

Compás seguinte: Ctrl+ (Mac: +)
Compás anterior: Ctrl+ (Mac: +)

Nota seguinte:
Nota anterior:

Nota por abaixo (nun acorde ou no pentagrama inferior): Alt+
Nota por arriba (nun acorde ou no pentagrama superior): Alt+

Nota superior do acorde: Ctrl+Alt+ (Ubuntu emprega este atallo para os espazos de traballo)
Nota inferior dun acorde: Ctrl+Alt+ (Ubuntu emprega este atallo para os espazos de traballo)

Introdución de notas

Entrar no modo de introdución de notas: N
Saír do modo de introdución de notas: N ou Esc

Duración

1 ... 9 selecciona unha duración. Vexa tamén introdución de notas .

Metade da duración da nota anterior: Q
Dobre da duración da nota anterior: W

Voces

Voces 1: Ctrl+I, Ctrl+1 (Mac: +I +1)
Voz 2: Ctrl+I, Ctrl+2 (Mac: +I +2)
Voz 3: Ctrl+I, Ctrl+3 (Mac: +I +3)
Voz 4: Ctrl+I, Ctrl+4 (Mac: +I +4)

Altura

As alturas pódense introducir co nome da letra ou cun teclado MIDI. Vexa introdución de notas para os detalles completos.

Repetir a nota anterior: R

Subir a altura unha oitava: Ctrl+ (Mac: +)
Baixar a altura unha oitava: Ctrl+ (Mac: +)

Subir a altura un semitón:
Baixar a altura un semitón:

Engadir un sostido a unha nota: (sen definir por causa de conflitos coa ampliación)
Engadir un bemol a unha nota: -

Silencio: 0 (cero).

Intervalos

Engadir un intervalo por riba da nota actual: Alt+[Número]
Engadir un intervalo por baixo da nota actual: Maiúsculas⇑+[Número]

Dirección

Inverter a dirección (plica, ligazón, ligazón de expresión, chave de grupo artificial, etc.): X
Reflectir a cabeza da nota: Maiúsculas⇑+X

Articulacións

Ligaduras : +
Ligaduras de expresión : S
Staccato: Maiúsculas⇑+.
Crescendo: H
Decrescendo: Maiúsculas⇑+H

Introdución de letras

Sílaba anterior da letra: Maiúsculas⇑+Espazo (No MuseScore 1.1 e anteriores: Ctrl+)
Sílaba seguinte da letra: Espazo (No MuseScore 1.1 e anteriores: Ctrl+)

Mover sílaba da letra á esquerda 1espazo:
Mover sílaba da letra á dereita 1 espazo:
Mover sílaba da letra á esquerda 0.1 espazos: Ctrl+
Mover sílaba da letra á dereita 0.1 espazos: Ctrl+
Mover sílaba da letra á esquerda 0.01 espazos: Alt+
Mover sílaba da laetra á dereita 0.01 espazos: Alt+

Subir á estrofa anterior: Ctrl+ (Mac: +)
Baixar á estrofa seguinte: Ctrl+ (Mac: +)

Para máis atallos relacionados coas letras, vexa letras

Exhibición

Navegador: F12 (Mac: ++N)
Panel de reprodución: F11 (Mac: ++P)
Paleta: F9 (Mac: ++K)
Misturador: F10(Mac: ++M)