עזרה בכתיבת תו מחולק לשלוש

• יולי 25, 2022 - 09:53

מישהו יודע ויכול להסביר איך כותבים תו שעשוי משלוש תווים חלקי 16 אבל שווה שמינית כמו בקובץ המצורף

קובץ מצורף גודל
תן מחולק לשלוש.png 5.16 KB

Comments

Do you still have an unanswered question? Please log in first to post your question.