Bilde

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Images

Du kan bruke bilder for å dekorere notearket eller legge til symboler som ikke finnes i palettene som standard.

For å legge til et bilde kan du dra-og-slippe et bilde på notearket. MuseScore støtter formatene PNG og JPEG, i tillegg til enkle SVG-filer. MuseScore støtter ikke skygger og uklarheter (blur) i SVG-filer.