Rammer

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Frames

Rammer lager tomrom på utsiden av vanlige takter. De kan også inneholde tekst eller bilder. MuseScore har to typer rammer:

Horisontal
Horisontal ramme
Horisontale rammer lager et bruddpunkt for et system. Bredden er justerbar og høyden tilsvarer systemhøyden. Horisontale rammer kan brukes for å skille et coda fra resten av stykket.
Vertikal
Vertikal ramme
Vertikale rammer lager tomrom mellom eller før systemer (stykker). Høyden er justerbar og bredden tilsvarer systembredden. Vertikale rammer brukes for å plassere tittel, undertittel eller komponist. Hvis du lager en tittel, vil en vertikal ramme plasseres før første takt automatisk dersom det ikke er en ramme der allerede.

Lage en ramme

Først velger du en takt. Kommandoene for å sette inn en ramme finner du fra hovedmenyen: Sett innTakter . Rammen settes inn før den valgte takten.

Slette en ramme

Velg rammen og trykk Slettetasten.

Redigere ramme

Dobbeltklikk rammen for å starte redigeringsmodus . Håndtaket som dukker opp kan brukes til å endre størrelsen på rammen.

Tittelramme i redigeringsmodus:

Horisontal ramme