Bruddpunkt og avstandsdeler

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Breaks and spacers

Sideskift eller linjeskift (systembryting) kan lages ved å dra det korresponderende symbolet fra Bruddpunkter og Avstandsdeler-paletten til et tomrom på en takt i notearket. Brytningen skjer etter den gjeldende takten. De grønne bruddsymbolene er synlige på skjermen, men vises ikke på utskrifter.

Bruddpunkt/avstandsdeler palett

Midt-takt systemskift er nødvendige i noen situasjoner (særlig for strofiske salmer og lieder). For eksempel hvis du vil ha tre taktslag på ett system og en opptakt med ett taktslag på neste system, må du opprette to takter med forminsket varighet. For videre detajler, se Taktoperasjoner , avsnittene "Varighet" og "Irregulære takter" og siste avsnitt.

Avstandsdeler brukes for å øke avstanden mellom to notesystem som ligger ved siden av hverandre. Dra og slipp en avstandsdeler til en takt over området som trenger mer vertikal avstand. Dobbelklikk på avstandsdeleren for å justere høyden.

Hvis du vil justere avstanden mellom alle notesystemene, bruk stilinnstillingene istedet. Avstandsdelere er laget for lokale justeringer.