Endre og justere lyder

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Směšovač

Mikser

Med mikseren kan du endre hvilken lyd instrumentet skal bruke, og justere volum, balanse, romklang og kor for hver stemme. Fra hovedmenyen velg VisMikser for å vise mikseren.

Mikseren har kontroller for hver stemme

Demping og solo

Bruk avkryssingsboksen Demp for å ta bort lyden fra enkeltstemmer. Alternativt kan du bruke boksen Solo for å fjerne lyden fra alle andre instrumenter enn den du markerer som "solo".

Knotter

For å skru en knott med klokka, klikk og dra oppover. For å skru en knapp mot klokka, klikk og dra nedover.

Lyd

Lydlisten viser alle instrumentene som finnes i det lydbibliotek du har.

Endre instrument

Du kan endre instrumentet som et notesystem representerer. Følgende metode endrer lyden, navnet på notesystemet og transponering i én operasjon.

 1. Høyreklikk på en tom del av takten og velg Egenskaper for notesystem...
 2. Klikk på Endre instrument
 3. Velg det nye instrumentet og klikk OK for å returnere til forrige vindu.
 4. Klikk OK igjen for å gå tilbake til notearket.

Endringer i løpet av stykket

Noen instrumenter kan endre lyd midtveis i et stykke. For eksempel kan strykere bytte til pizzicato eller tremolo, og trompet skal kanskje ha mute i enkelte seksjoner. De følgende instruksjonene bruker trompet med mute som eksempel, men de samme prinsippene gjelder også for andre instrumenter.

 1. Velg den første noten fra den delen av stykket som skal være med mute.
 2. Fra hovedmenyen velg Sett innTekstNotesystemtekst
 3. Skriv Mute (eller en tilsvarende indikasjon som Con Sordino). På dette stadiet er teksten kun en visuell referanse, og påvirker ikke avspillingen i MuseScore.
 4. Høyreklikk på teksten og velg Staff Text Properties...
 5. I dialogboksen, kryss av i Kanal boksen
 6. Velg mute
 7. Klikk OK for å returnere til notearket.

Hver note etter teksten du la til vil nå høres ut som de spilles med mute. For å returnere til vanlig lyd senere i stykket følger du den samme prosedyren som over, men la teksten være Open (eller Senza Sordino) i steg 3, og velg normal i steg 6.