Tempo

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Tempo

Avspillingshastigheten kan endres i avspillingspanelet eller via tempoangivelse i notearket.

Avspillingspanel

  • Vis avspillingspanelet med VisAvspillingsvindu
  • Du kan justere antall taktslag i minuttet (bpm) med Tempo-glideren

Tempoangivelse

  • Velg noten hvor tempoangivelsen skal lages
  • Fra hovedmenyen, velg Sett innTekstTempo...
  • Velg en tempoangivelse fra listen og juster eventuelt antall slag i minuttet manuelt.
  • Trykk OK for å fullføre

Eksisterende tempoangivelse kan endres ved å dobbeltklikke på teksten for å gå til redigeringsmodus. Du kan bruke Tekstredigering for å legge til fjerdedelsnoter eller andre varigheter for et metronommerke i teksten.
Metronommerke: Andante fjerdedelsnote = 75

Hastigheten på eksisterende tempoangivelse kan justeres ved å høyreklikke på teksten og velge Egenskaper for Tempo...

NB: Tempoangivelser i notearket overstyrer eventuelle tempojusteringer i avspillingsvinduet.