Tekstredigering

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Text editing

Dobbeltklikk på tekst for å starte redigeringsmodus:
Tekst i redigeringsmodus

I tekst-redigeringsmodus er følgende kommandoer tilgjengelig:

  • Ctrl+B (Mac: +B) skifter til/fra fet skrift
  • Ctrl+I (Mac: +I) skifter til/fra kursiv
  • Ctrl+U (Mac: +U) skifter til/fra understreking
  • Flytte markør: Home End Venstre Høyre
  • Rettetast fjerner tegn til venstre for markøren
  • Slettetast fjerner tegn til høyre for markøren
  • Linjeskift starter en ny linje
  • F2 setter inn tekstsymbol (se under)

Symboler og spesielle tegn

Du kan bruke tekstsymboler for å sette inn fjerdedelsnoter, brøk og andre spesielle tegn i teksten. I verktøylinjen for tekst klikker du på tastaturikonet special-text-symbols-button.png for å åpne symbolpaletten.

Symbolpaletten inneholder knapper for å sette inn symboler i teksten slik som fjerdedelsnote eller spesielle tegn slik som copyright-symboler og tegn med aksenter.

Se også: Besifring , Sangtekster , Rammer , Redigeringsmodus