Tekststil

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Text styles and properties

Hver teksttype har en standard stil. For eksempel så er tittelen sentrert og har en stor skrifttype, komponistteksten er mindre og orientert til høyre. For å endre tekststiler gå til StilEndre tekststil....

Når du tekstredigering , kan du gjøre endringer som fraviker fra standard oppsett. For flere detaljer se "Formatering av tekst" under.

Egenskaper for tekst:

 • Skrift: navnet på skrifttypen, for eksempel "Times New Roman" eller "Arial"
 • Størrelse: størrelse på teksten, definert i punkter
 • Fet, kursiv, understrek: utseende på teksten
 • Forankring: side, tid, notehode, system, notesystem
 • Justering: horisontalt: venstre, høyre, midtstilt; vertikalt: topp, bunn, i midten
 • Avstand: avstand til den normale forankringsposisjonen
 • Enhet: millimeter, punkter, eller prosentandel av sidestørrelsen

Teksttyper:

 • Tittel, Undertittel, Komponist, Tekstforfatter: forankret til siden
 • Fingerstand : Fingerstand er forankret til notehoder.
 • Sangtekster : Sangtekster er forankret til tidslinjen.
 • Besifring : Besifring er også forankret til tidslinjen.
 • System: Gjelder alle notesystemer i et system, og er forankret til tidslinjen.
 • Notesystem: Gjelder et enkelt notesystem*, og er forankret til tidslinjen.

* Forskjellen mellom tekst tilordnet System og Notesystem har betydning for orkesternoter. Systemtekst vil vises på alle stemmer, mens notesystemtekst bare vises på den stemmen den er tilordnet.

Formatering av tekst

I MuseScore 1.0 og eldre versjoner, vil endringer av tekststil brukes på ny tekst, men endringer av eksisterende tekst er ikke konsistent. Du kan, imidlertidig, endre formateringer av eksisterende tekst ved å høyreklikke på teksten og velge "Egenskaper for tekst". For å bruke endringene på all tekst av samme type, huk av boksen "Bruk på alle elementer av samme type".