Sangtekster

Updated 7 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Lyrics
  1. Legg først inn noter
  2. Velg den første noten
  3. I hovedmenyen, velg Sett innTekstSangtekst, eller bruk hurtigtasten Ctrl+L og skriv inn stavelsen for første note
  4. Trykk Mellomrom på slutten av ordet for å gå til nest note
  5. Skriv en bindestrek - på slutten av en stavelse for å gå til neste note. Stavelsene blir da sammenbundet med en bindestrek
  6. Skift+Mellomrom flytter til forrige stavelse
  7. Linjeskift flytter til neste linje i sangteksten

Sangtekst:A-des-te fi-del-es

Stavelser kan utvides med en understrek:
Utvidelseslinje for stavelse

Lagt til med: soul, _ _ _ To Esc.

Spesialtegn

Sangtekster kan tekstredigering som normal tekst, med unntak av noen få tegn. Hvis du vil legge inn et mellomrom, bindestrek eller understrek til en enkeltstavelse må du bruke følgende hurtigtaster.

  • Ctrl+Mellomrom (Mac: +Mellomrom) legger til et mellomrom i sangteksten
  • Ctrl+- (Mac: +-) legger til en bindestrek (-) i sangteksten
  • Kun Mac: +_ legger til en understrek (_) i sangteksten

Se også: Tekst , Besifring .