Fingerstand

Updated 11 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Fingering

Fingerstand kan legges til notene ved å dra det ønskede symbolet fra fingerstand-paletten til en note på notearket. Hvis du først velger en note, så kan du legge til fingerstand ved å dobbelklikke på symbolet i paletten. Fingerstand er normal tekst som kan tekstredigering som annen tekst.

Fingerstand-palett