Gjenopprette originalinnstillinger

Updated 1 year ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Revert to factory settings

Nyere versjoner av MuseScore har en funksjon for å gjenopprette de originale innstillingene som programmet hadde ved installasjon. Dette kan være nyttig dersom innstillingene dine har blitt ødelagt. Dette er ikke noe som vanligvis skjer, så det er best å sjekke forumet først, siden det kan være en mulighet til å løse problemet ditt uten å gjenopprette innstillingene.

Advarsel: å gjenopprette de originale innstillingene fjerner alle endringer du har gjort på innstillinger, paletter og vindusinnstillinger.

Instruksjoner for Windows

 1. Hvis du har MuseScore åpent, må du først lukke programmet (FilAvslutt).
 2. Trykk Windows-tast+R for å åpne "Kjør"-dialogen. (Windows-tasten er den med logoen til Microsoft Windows.)
 3. Klikk Bla...
 4. Finn mscore.exe på harddisken. Plasseringen kan variere avhengig av hvor programmet ble installert, men det er antakelig noe lignende Min Datamaskin > Lokal disk > Programfiler > MuseScore > bin > mscore.exe
 5. Klikk Åpne for å lukke vinduet og returnere til "Kjør"-dialogen. Den følgende teksten (eller noe lignende) skal vises i "Kjør"-dialogen: "C:\Programfiler\MuseScore\bin\mscore.exe"
 6. Klikk etter gåsetegnet og legg til et mellomrom, en bindestrek og en stor F: -F
 7. Trykk OK

Etter noen sekunder vil MuseScore starte og alle innstillingene er da satt tilbake til slik de var da programmet ble installert første gang.

For avanserte brukere er hovedkonfigurasjonsfilen plassert i:

 • Windows Vista og senere: C:\Users\<USERNAME>\AppData\Roaming\MusE\MuseScore.ini
 • Windows XP og tidligere: C:\Documents and Settings\USERNAME\Application Data\MusE\MuseScore.ini

Andre konfigurasjoner (palett, økter,...) finnes i:

 • Windows Vista og senere: C:\Users\<USERNAME>\AppData\Local\MusE\MuseScore\
 • Windows XP og tidligere: C:\Documents and Settings\USERNAME\Local Settings\Application Data\MusE\

Instruksjoner for Mac OS X

 1. Hvis du har MuseScore åpent, må du først lukke programmet (FilAvslutt).
 2. Åpne Applications/Utilities/Terminal, og et Terminal-vindu åpner seg.
 3. Skriv (eller kopier og lim inn) denne kommandoen i terminal-vinduet (inkludert '/' i starten):
  /Applications/MuseScore.app/Contents/MacOS/mscore -F

Dette vil gjenopprette alle innstillingene i MuseScore til slik de opprinnelig var, og starter applikasjonen på nytt. Du kan nå lukke terminalvinduet, og fortsette å bruke MuseScore.

Instruksjoner for Linux (tilpass selv til andre distribusjoner enn Ubuntu Lucid Lynx, 10.04)

 1. Hvis du har åpnet MuseScore, må du avslutte programmet først (FilAvslutt).
 2. Fra hovedmenyen i Ubuntu velg ProgrammerTilbehørTerminal. Et terminalvindu åpner seg.
 3. Skriv inn, (eller kopier og lim inn) den følgende kommandoen i terminalvinduet og trykk Enter:

  mscore -F

Dette vil gjenopprette alle innstillingene i MuseScore til slik de opprinnelig var, og starter applikasjonen på nytt. Du kan nå lukke terminalvinduet, og fortsette å bruke MuseScore.

For avanserte brukere, er innstillingsfilen for MuseScore plassert i ~/.config/MusE/MuseScore.ini