Hvordan rapportere feil og spørre om hjelp

Updated 11 months ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see How to ask for support or file bug reports

Før du skriver og ber om hjelp i forumet:

  • VÆR SÅ SNILL, se om du finner en løsning i brukerhåndboken.
  • Bruk søkefunksjonen for nettstedet for å se om noen allerede har støtt på det samme problemet i forumet.
  • Hvis du skal rapportere inn en feil, prøv først å reprodusere problemet (få problemet til å skje igjen) med den nyeste prøveversjonen. Du kan også sjekke versjonshistorikken og se om problemet allerede har blitt løst.

Når du forfatter din bønn om hjelp, eller skriver feil-rapporten, prøv å få med så mange av de følgende punktene som mulig:

  • Hvilken versjon av MuseScore du bruker (f.eks. versjon 1.0) eller revisjonsnummeret, hvis du bruker en forhåndsutgave (f.eks. revisjon 3996)
  • Hvilket operativsystem du bruker (f.eks. Windows Vista, Windows 7, Mac OS 10.6 eller Ubuntu 10.10)
  • Hvis du skal rapportere om en feil, beskriv de konkrete stegene som fører til problemet (hvor du klikker, hvilke taster du trykker, hva du ser på skjermen, osv.). Hvis du ikke klarer å gjenskape problemet ved å utføre de nevnte stegene, er det sannsynligvis ingen vits å rapportere problemet, siden utviklerne heller ikke vil være i stand til å gjenskape problemet (og løse det).
  • For å gjøre jobben enklere for alle, prøv å rapportere kun èn feil per feilrapport.
  • Husk at formålet med en feilrapport ikke bare er å melde fra at feilen eksisterer, men også gjøre det mulig for andre å reprodusere feilen på en enkel måte.