Kopier og lim inn

Updated 10 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Copy and paste

Kopiere og lime inn er nyttige verktøy for å duplisere like partier eller for å flytte deler av et stykke en takt eller to.

Kopiering

  1. Klikk på den første noten i utvalget du ønsker å kopiere
  2. Skift+klikk på den siste noten i utvalget du vil kopiere. En blå ramme markerer regionen du har valgt.
  3. Velg menyvalget RedigerKopier

Lim inn

  1. Klikk på noten eller takten hvor du vil lime inn utvalget
  2. Velg menyvalget RedigerLim inn