Grunnleggende

Updated 5 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Basics

Det forrige kapittelet - "Kom igang" - guidet deg gjennom installasjon og hvordan du opprett nytt noteark . Dette kapittelet gir deg en oversikt over MuseScore og beskriver de generelle metodene for å arbeide med et noteark.