Palett

Updated 12 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Palettes and workspaces

Du kan vise eller skjule paletten med menyvalget VisPalett.

Du kan dra og slippe palettsymboler på elementer i notearket.

Dobbeltklikk på et palettsymbol tilsvarer å dra og slippe symbolet på hvert av de valgte elementene på notearket.
palett-no.png
For eksempel kan du enkelt legge på en tenuto på flere noter samtidig:

  1. Velg de aktuelle notene
  2. Dobbeltklikk på tenuto symbolet i "Artikulasjon, Ornamentikk" paletten.