Kryss-system bjelker

Updated 3 years ago
These are old instructions for MuseScore 1
For MuseScore 3 users, see Cross-staff notation

I pianonoter er det vanlig å bruke begge notesystemene (bass og diskant) for å skrive ut en musikkfrase.
Dette kan gjøres i MuseScore på følgende måte:

Først skriv inn alle notene i det ene notesystemet:
Noter med bjelker i øvre notesystem

Ctrl+Skift+Ned flytter de valgte notene eller akkordene til notesystemet under. (Mac: +Skift+Ned.)

Valgt note flyttet til nedre notesystem

Se også: taktstreker for taktstreker over flere notesystemer (grand staff).